Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zgromadzenia X

I OSK 2538/13 - Wyrok NSA z 2014-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Lubelskiego w przedmiocie zakazu organizacji zgromadzenia publicznego