Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Budżetowe prawo X

II GSK 1446/16 - Wyrok NSA z 2018-03-23

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Bydgoszczy w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości z tytułu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem