Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OW 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-25

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Zgierskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego '[...]' Spółka z o.o. z siedzibą w Zgierzu w sprawie ustalenia i wypłaty na rzecz Spółki wynagrodzenia z tytułu zleconego zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącego parkowania pojazdu

II OW 116/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-28

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. [...] o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działki nr ewid [...] obręb [...], ul. [...]