Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I ONP 13/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-22

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wystąpienia organu dotyczącego sprawy nr [...]

I ONP 28/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wystąpienia organu dotyczącego sprawy nr [...]

II ONP 4/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-12

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wydaniu zezwolenia na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki