Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II OZ 277/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie ustalenia zasad prywatyzacji Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Golubiu

II OZ 855/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ustalenia zasad prywatyzacji spółki Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Golubiu-Dobrzyniu w drodze zbycia udziałów w Spółce

II OZ 897/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu M. , nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II OZ 283/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Powiatu G. z dnia [...] grudnia 2015...