Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

II OSK 1202/06 - Wyrok NSA z 2007-09-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy zezwolenia na budowę ścieżki rowerowej

II OSK 358/05 - Wyrok NSA z 2006-02-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie nakazania przywrócenia zabytku i jego otoczenia do poprzedniego stanu

II OSK 1657/06 - Wyrok NSA z 2007-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na rozbiórkę budynku dawnego młyna

II OSK 1594/13 - Wyrok NSA z 2015-01-30

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia pozwolenia na roboty budowlane

II OSK 1441/11 - Wyrok NSA z 2012-12-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy pozwolenia na budowę

II OSK 1733/11 - Wyrok NSA z 2013-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie nakazania przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu

II OSK 1221/11 - Wyrok NSA z 2012-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II OSK 427/12 - Wyrok NSA z 2013-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zobowiązania do doprowadzenia zabytku do jak najlepszego stanu

II OSK 2346/12 - Wyrok NSA z 2013-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie w przedmiocie niewydania pozwolenia konserwatorskiego na prace związane z adaptacją i modernizacją obiektu budowlanego

II OSK 1372/17 - Wyrok NSA z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy uzgodnienia rozbiórki budynku
1   Następne >   2