Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Symbol

II OZ 1632/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1635/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

II OZ 1615/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt II SAB/Wr 7/17 ze skargi D. W. i M. W. o wznowienie postępowania zakończonego nieprawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 47/14

II GZ 943/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w L. w sprawie ze skargi A. B. na czynność Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności zarządzenia w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski osób niepełnosprawnych o udzielenie dofinansowania ze środków P...

I OZ 372/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.L. na pismo Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska , znak: [..] w przedmiocie pozostawienia odwołania bez rozpoznania

I OZ 324/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S. w przedmiocie wydania dokumentu

I GZ 127/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obsza...

II OZ 583/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I OZ 445/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II OZ 162/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Białej Podlaskiej nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ...
1   Następne >   +2   +5   +10   15