Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II OPP 26/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-20

Skarga E. Ś. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich, sygn. akt II SA/Kr 1750/02

II OPP 27/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Skarga W. K. i H. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skarg F. C., B. i H. K. oraz T. i W. K. na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Starosty P. o pozwoleniu na budowę, sygn. akt II SA/Gd 387/05

II OPP 28/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie, sygn. akt II SA/Kr 932/04 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu w przedmiocie odmowy wydania decyzji nakazującej likwidację wysypiska śmieci

II GPP 2/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga B. R. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy dokonania zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, sygn. akt III SA/Gl 817/04

I OPP 119/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-29

Skarga R. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt II SA/Wa 1820/05 w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie udostępnienia danych osobowych

II OPP 25/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-10

Skarga K. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt IV SA/Wr 792/05 w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie odmowy przyznania uprawnień kombatanckich

II OPP 29/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu oraz wniosku D. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki, sygn. akt II SA/Wr 415/03

II OPP 30/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-21

Skarga D. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu oraz wniosku D. W. o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie gromadzenia ścieków na działce nr 96/1 w N., sygn. akt II SA/Wr 1350/03

II OPP 6/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-15

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SAB/Wa 9/06 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Warszawskim Zachodnim

II OPP 74/05 - Postanowienie NSA z 2006-01-27

Skarga S. B. i A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, sygn. akt II SA/Kr 604/02
1   Następne >   +2   5