Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 52/92 - Wyrok NSA z 1992-04-01

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Warszawskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego