Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA 1715/95 - Wyrok NSA z 1997-06-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w przedmiocie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości