Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony

I SA 833/00 - Wyrok NSA z 2001-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

I SA 513/00 - Wyrok NSA z 2001-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie działki Nr o powierzchni [...] ha położonej uregulowanej

I SA 247/99 - Wyrok NSA z 2001-03-30

skarg E. L. i E. S. na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości

I SA 247/00 - Wyrok NSA z 2001-03-30

skarg E. L. i E. S. na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości

II SA 613/00 - Wyrok NSA z 2001-01-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dowódcy Wojsk Lądowych w przedmiocie odmowy zaliczenia do wysługi lat okresu pracy w gospodarstwie rolnym

II SA 618/01 - Wyrok NSA z 2001-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej