Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Wr 7/02 - Wyrok NSA z 2002-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału [...] Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu w przedmiocie udostępnienia planu rzeczowo

I FSK 1170/16 - Wyrok NSA z 2002-10-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie statutu gminy

I SA 1433/00 - Wyrok NSA z 2002-01-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA 2191/01 - Wyrok NSA z 2002-04-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o przyznanie prawa własności czasowej do gruntu nieruchomości warszawskiej położonej w Warszawie przy ul. (...) oraz odmowy przyznania prawa własności czasowej do tej nieruchomości 1/

I SA 179/01 - Wyrok NSA z 2002-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy [...]

I SA 179/01 - Wyrok NSA z 2002-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy [...]

II SA/Ka 460/01 - Wyrok NSA z 2002-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku okresowego

IV SA 2472/02 - Wyrok NSA z 2002-12-17

skarg W. K., M. M. i A. K. na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie odwołania Zarządu Miasta [...] skargi oddala

II SA 336/02 - Wyrok NSA z 2002-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty M. w przedmiocie odmowy dopuszczenia do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji organu I instancji

I SA 1454/00 - Wyrok NSA z 2002-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy przyznania prawa własności czasowej do gruntu
1   Następne >   2