Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I SA 546/03 - Wyrok NSA z 2003-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przyznania własności czasowej

I SA/Wr 3873/02 - Wyrok NSA z 2003-04-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Rady Miejskiej w K. z dnia [...]