Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OZ 496/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu, w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi

II OZ 380/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie , nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II OZ 378/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki stawu oznaczonego na mapie nr [...], zlokalizowanego na działce nr [...] i nr [...] na działce [...] ...

II OSK 373/06 - Postanowienie NSA z 2007-02-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w O. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanowił: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. :

II FSK 402/06 - Wyrok NSA z 2007-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r.

I GSK 721/06 - Wyrok NSA z 2007-02-06

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe

I OSK 444/06 - Wyrok NSA z 2007-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we [...] w przedmiocie zmiany kwoty świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponowneg...

II OSK 384/06 - Wyrok NSA z 2007-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Kierownika Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie pozbawienia uprawnień kombatanckich

I OSK 452/06 - Wyrok NSA z 2007-02-07

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Poznaniu do ponownego rozpoznania

I FSK 284/06 - Wyrok NSA z 2007-04-19

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za niektóre miesiące 2000 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100