Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FZ 264/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 maja 2008 r.

I FZ 326/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FZ 472/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych za 2005 r.

I GSK 363/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-21

Wniosek w przedmiocie uznania zgłoszenia celnego za nieprawidłowe oraz określenia kwoty podatku od towarów i usług

II FSK 1128/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-18

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 r.

I FZ 131/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. , nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za wrzesień 2008 r.

II OZ 170/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-02

Skarga W. G., B. M. i W. T. na postanowienie Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 155/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] kwietnia 2007 .r. Nr [...] w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania

II OZ 1136/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-04

Skarga Z. D. i H. D. na decyzję Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gdańsku w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

II GZ 149/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oraz przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości pos...
1   Następne >   +2   +5   +10   100