Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 457/11 - Wyrok NSA z 2012-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GSK 1300/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Skargi kasacyjne P. M. oraz Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] w przedmiocie płatności rolniczych

I GSK 645/11 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego

I GSK 831/11 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w W. w przedmiocie określenia długu celnego i zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług

I GSK 1098/11 - Wyrok NSA z 2012-06-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I FSK 560/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń i luty 2003 r. po wznowieniu postępowania

II OSK 1365/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Krakowie nr [...] w przedmiocie związku schorzenia ze służbą wojskową

I FSK 676/11 - Postanowienie NSA z 2012-06-06

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FSK 915/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Z. w przedmiocie podatku od czynności cywilnoprawnych

II FSK 2482/10 - Wyrok NSA z 2012-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2004 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100