Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FZ 730/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Gdańsku nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2013 r.

II FZ 731/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie nieważności decyzji w sprawie podatku rolnego i podatku od nieruchomości za 2014 r.

II FZ 801/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I FSK 874/16 - Wyrok NSA z 2018-01-09

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów w przedmiocie podatku od towarów i usług

II FSK 2438/15 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Sprawa ze skargi kasacyjnej 'P' sp. z o.o. z siedzibą w T.M. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi 'P' sp. z o.o. z siedzibą w T.M. na zmianę interpretacji Ministra Finansów nr DD10/033/292/MZB/14/RWPD-44384/14/RD-39189/14 w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

II GSK 4598/16 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie odmowy przyznania środków finansowych z tytułu wspierania grup producentów rolnych

II GZ 821/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia patentu na wynalazek

II GSK 4162/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na powołanie na stanowisko prezesa zarządu

II FZ 800/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

II FSK 3880/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100