Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II GSK 4767/16 - Wyrok NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

II OSK 3409/18 - Wyrok NSA z 2019-01-08

Sprawa ze skargi kasacyjnej A. z siedzibą w W. od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze sprzeciwu A. z siedzibą w W. od decyzji SKO w Rzeszowie , nr [...] w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

I OSK 1822/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonani decyzji od...

I OSK 2963/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Kaliszu w przedmiocie zasiłku celowego

I OSK 4292/18 - Wyrok NSA z 2019-01-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w R. w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie opłaty adiacenckiej

II OSK 3465/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

Sprawa ze skargi kasacyjnej A.K. i W.K. od wyroku WSA w Gliwicach w sprawie ze sprzeciwu A.K. i W.K. od decyzji [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak [...] w przedmiocie legalności robót budowlanych

II GSK 1987/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego reklamy apteki

II GSK 1986/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego reklamy apteki

I OSK 1776/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego

II FSK 295/17 - Wyrok NSA z 2019-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Białymstoku w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100