Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OSK 205/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-08

Wniosek w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II OSK 3490/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-08

Wniosek w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagos...

II GZ 460/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II GSK 4325/16 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Olsztynie w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier hazardowych na automatach bez zezwolenia

II GZ 459/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II GZ 461/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Łodzi nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

II GZ 463/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej , nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty udziału w pokryciu dopłaty do kosztów świadczenia usługi powszechnej

I FZ 379/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100