Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II FSK 1548/19 - Wyrok NSA z 2020-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r.

I OSK 587/19 - Wyrok NSA z 2020-01-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

II OSK 3777/18 - Wyrok NSA z 2020-01-29

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o żądanej treści

II OSK 4051/19 - Wyrok NSA z 2020-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Z. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OSK 4042/19 - Wyrok NSA z 2020-01-28

Skarga kasacyjna na decyzję Z. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OSK 3566/19 - Wyrok NSA z 2020-01-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

I OSK 3593/18 - Wyrok NSA z 2020-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody L. w przedmiocie stypendium z tytułu kontynuowania nauki uchyla zaskarżony wyrok oraz zaskarżoną decyzję i utrzymaną nią w mocy decyzję Starosty R. , nr [...]

II OSK 68/20 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Wniosek w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego

I GSK 1402/19 - Wyrok NSA z 2020-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

II FPS 4/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-10

Wniosek F. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestnika w sprawie z wniosku Prokuratora Generalnego o podjęcie przez skład siedmiu sędziów NSA, na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100