Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X

II FSK 3880/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

I FSK 1468/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2016 r.

II FZ 779/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2011 r.

II FZ 791/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

II FSK 3358/15 - Wyrok NSA z 2018-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I FSK 1548/17 - Wyrok NSA z 2018-01-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie określenia przybliżonej kwoty zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług oraz zabezpieczenia na majątku podatnika

I FZ 340/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w K. , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I FZ 352/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. , nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne okresy rozliczeniowe 2012 i 2013 r.

I FSK 2234/15 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2009 r.

I FSK 1937/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-23

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności w sprawie podatku od towarów i usług za wrzesień 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100