Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

I GPP 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-25

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania prowadzonego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym pod sygn. akt II GZ 806/17 w sprawie ze skargi na bezczynność P. (...) w przedmiocie bezczynności organu w sprawie nieprzesłania ponaglenia

II GZ 806/17 - Postanowienie NSA z 2018-02-14

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w przedmiocie nieprzesłania ponaglenia

I GPP 1/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie o sygn. akt II GZ 806/17 w sprawie ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu przedmiocie bezczynności organu w sprawie nieprzespania ponaglenia

I GW 7/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-21

Wniosek Starosty N. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość pomiędzy Starostą N. a Kierownikiem Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wypłacenia ekwiwalentu z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i prowadzenia uprawy leśnej

I GPP 23/18 - Postanowienie NSA z 2018-07-11

Skarga M.S. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I GPP 1/18 ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R.