Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 624 Powszechny obowiązek obrony kraju X

II OZ 813/17 - Postanowienie NSA z 2017-08-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych na rzecz obrony

II OZ 192/17 - Postanowienie NSA z 2017-03-31

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej we Wrocławiu nr [...] w przedmiocie uchylenia rozstrzygnięcia i umorzenia postępowania w I instancji w sprawie zdolności do czynnej służby wojskowej