Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II FPS 4/13 - Uchwała I NSA z 2014-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Zielonej Górze w przedmiocie wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za 2005 r., w którym na podstawie art. 269 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...

FPS 5/04 - Uchwała I NSA z 2005-03-14

Wniosek Prezesa NSA o podjęcie przez skład całej Izby Finansowej, na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 oraz art. 264 § 1, 2 i 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) uchwały wyjaśniającej: 'Czy w przypadku dokonania w latach 1995 - 2003 darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych podstawą obliczenia podatku dochodowego od osób fizyczny...

II FPS 7/09 - Uchwała I NSA z 2009-12-14

Wniosek Prezesa NSA pojęcie 'niewydanie interpretacji' użyte w art. 14o § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), oznacza brak jej doręczenia w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym to terminie mowa jest w art. 14d powoływanej ustawy ?' ...

I GPS 1/11 - Uchwała I NSA z 2011-06-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku akcyzowym po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2011 r. przy udziale prokuratora Prokuratury Generalnej Roberta Hernanda na posiedzeniu jawnym w Izbie Gospodarcz...

II FPS 7/10 - Uchwała I NSA z 2011-10-24

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w W. działającego w imieniu Ministra Finansów w przedmiocie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie podatku dochodowego od osób fizyczny...