Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OSK 30/05 - Wyrok NSA z 2005-09-16

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Ś. Okręgu Wojskowego w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku z tytułu uznania za posiadającego na utrzymania matkę