Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

I OSK 588/06 - Wyrok NSA z 2007-01-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dyscyplinarnego

II OSK 749/06 - Wyrok NSA z 2007-05-14

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń bojową oraz broń palną gazową

II OZ 1195/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną

I OSK 808/06 - Wyrok NSA z 2007-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 245/06 - Wyrok NSA z 2007-02-13

Skarga kasacyjna na decyzję Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

I OZ 703/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Ł. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie oddalenia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I OZ 786/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta (...) Policji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o transporcie drogowym

I OZ 960/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

II GZ 17/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji [...] w przedmiocie cofnięcia licencji pracownika ochrony

II GZ 68/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcie licencji pracownika zabezpieczenia technicznego
1   Następne >   +2   +5   11