Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X
  • Symbol

I OSK 173/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi P. K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II OSK 1968/08 - Postanowienie NSA z 2009-05-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza T. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OZ 1008/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie szkół i placówek oświatowo

II OZ 901/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-22

Wniosek D. i M.W. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Gminy Trzebnica za nieprzekazanie skargi sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie

II OSK 825/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-15

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Gminy D. w przedmiocie bezczynność organu

I OZ 243/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi Wojewody W. na akt Burmistrza Gminy i Miasta J. w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora

I OZ 183/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-05

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w punkcie III wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II OSK 1271/13 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Trzemesznie w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

I OW 20/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B.B. w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej

I OZ 152/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku E.G. w przedmiocie stypendiów za II półrocze 2009 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   84