Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

I OZ 243/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi B.E. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie orzeczenia w zakresie zdolności do służby wojskowej

II OSK 741/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. K. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej , nr [...] w przedmiocie uznania schorzenia za pozostające w związku ze służbą wojskową

I OZ 320/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej

I OZ 859/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 3. wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej

I OSK 855/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie z 17 października 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 887/14 o odrzuceniu skargi M. L. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie z [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie określenia inwalidztwa

I OZ 293/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku R. R. o wymierzenie grzywny Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi, odpowiedzi na skargę i akt administracyjnych w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1794/14

II OSK 2403/11 - Postanowienie NSA z 2012-02-17

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego decyzją dotyczącą uznania związku schorzeń ze służbą

II OSK 615/10 - Wyrok NSA z 2011-04-12

Sprawa ze skargi kasacyjnej L. Ł. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi L. Ł. na orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie nr [...] w przedmiocie ustalenia zdolności do zawodowej służby wojskowej

II OSK 901/08 - Wyrok NSA z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o niezdolności do służby wojskowej w czasie pokoju

II OSK 2403/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-29

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego decyzją dotyczącą uznania związku schorzeń ze służbą
1   Następne >   +2   6