Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

I OSK 416/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia zwaloryzowanej równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę

I OSK 1893/12 - Wyrok NSA z 2013-07-02

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych w przedmiocie odmowy wypłaty należności zagranicznej oraz dodatkowego wynagrodzenia

I OSK 532/05 - Postanowienie NSA z 2005-08-10

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie rozstrzygnięcia wniosku skarżącego o wycofanie wypowiedzenia złożonego w dniu 8 stycznia 2001 r.

I OSK 161/07 - Postanowienie NSA z 2007-02-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. O. na bezczynność Dowódcy Garnizonu [...] w przedmiocie wyznaczenia na stanowisko służbowe

I OZ 38/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w Szczecinie nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności...

I OZ 531/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] w E. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie ustalenia równowartości kosztów podlegających zwrotowi przez A. P., poniesionych na jego naukę i utrzymanie w czasie studiów w Wyższej Szkole Oficersk...

I OSK 3114/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi D. S. na pismo Dowódcy Plutonu Jednostki Wojskowej Nr [...]w E. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania odwołania od opinii służbowej

I OSK 11/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dowódcy Garnizonu W. z 30 lipca 2003 r. w przedmiocie wysokości odszkodowania z tytułu skrócenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej

I OZ 1148/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 275/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] w P. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie ekwiwalentu pieniężnego
1   Następne >   +2   +5   +10   16