Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

I OSK 1969/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-16

Skarga kasacyjna na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 2288/14 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [...] S.A. z siedzibą w W. na akt administracyjny Dyrektora Archiwum Państwowego m.st. Warszawy , nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku zorganizowania i prowadzenia archiwum zakładowego

I OSK 1665/12 - Wyrok NSA z 2012-11-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności lub w sprawie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej

I OZ 574/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych kopii dokumentów

I OZ 19/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych , nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przekazania podania i umorzenia postępowania pierwszej instancji

I OSK 806/10 - Wyrok NSA z 2010-08-05

Skarga kasacyjna na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 233/11 - Wyrok NSA z 2011-05-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na akt administracyjny Dyrektora Archiwum Państwowego w Łodzi nr [...] w przedmiocie nałożenia obowiązku zorganizowania i prowadzenia archiwum zakładowego

I OZ 355/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych , znak: [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia w sprawie przekazania podania i umorzenia postępowania przed organem pierwszej instancji

I OSK 2095/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie archiwów

I OZ 755/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi N. z siedzibą w Warszawie na akt Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych , nr [...] w przedmiocie obowiązku zorganizowania i prowadzenia archiwum zakładowego
1   Następne >   3