Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Aresztu Śledczego X

I OZ 251/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie wydania decyzji dotyczącej wypłaty równoważnika za remont lokalu mieszkalnego za 2009 r.

I OZ 375/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A.Z. na niewykonanie przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Bartoszycach wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SAB/Ol 73/09

I OZ 381/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w Bartoszycach w wykonaniu wyroku WSA w Olsztynie , sygn. akt II SAB/Ol 73/09 w przedmiocie wymierzenia grzywny

I OSK 613/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-13

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Olsztynie oku - sygn. akt II SO/Ol 17/09

I OZ 178/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A.Z. na niewykonanie przez Dyrektora Aresztu Śledczego w B. wyroku WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SAB/Ol 74/09

I OZ 654/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w wydaniu zaświadczenia

I OZ 573/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na niewykonanie przez Dyrektora Aresztu Śledczego w B. wyroku WSA w Olsztynie w sprawie o sygn. akt II SAB/Ol 73/09

I OZ 579/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A. Z. na niewykonanie postanowienia WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/Ol 44/09 w przedmiocie nałożenia grzywny za niezastosowanie się do obowiązk...

I OZ 589/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w wykonaniu postanowienia WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/Ol 40/09

I OZ 608/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Aresztu Śledczego w B. w wykonaniu postanowienia WSA w Olsztynie , sygn. akt II SO/Ol 36/09
1   Następne >   +2   +5   +10   14