Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

II GW 5/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku M. K. w sprawie zezwolenia na lokalizację kablowej linii światłowodowej

I OSK 430/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II GW 41/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-28

Wniosek w przedmiocie: kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia

II GPP 10/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-29

Skarga M. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

II GZ 561/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad , nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu kary pieniężnej za nieuiszczenie opłaty elektronicznej

II OZ 1050/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad , nr [...] w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II GSK 2298/13 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie zapłaty odsetek od kary pieniężnej za zajęcie pasa drogowego

II GSK 2161/13 - Postanowienie NSA z 2014-05-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi J. M. na czynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście przedsiębiorców spełniających warunki spłaty niezaspokojonych należności wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

I OSK 689/07 - Wyrok NSA z 2008-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Dyrekcja Dróg Krajowych I Autostrad w przedmiocie odmowy lokalizacji zjazdu z drogi krajowej

II GSK 1691/13 - Postanowienie NSA z 2014-07-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. S. na pismo Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr [...] w przedmiocie udzielenia informacji w przedmiocie umieszczenia ma liście przedsiębiorców spełniających warunki spłaty niezaspokojonych należności wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych
1   Następne >   +2   +5   +10   22