Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

I OZ 740/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VI SO/Wa 41/08 wymierzające Dyrektorowi Generalnemu Służby Więziennej grzywnę w wysokości 11.775,52 złotych za nieprzekazanie do sądu skargi wraz z aktami sprawy na odmowę udostępnienia mu pełnej dokumentacji prowadzonych przez organy Służby Więziennej postępowań wyjaśniających

I OSK 746/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie użytkowania sprzętu komputerowego

I OSK 434/05 - Wyrok NSA z 2006-02-03

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

I OSK 1810/06 - Wyrok NSA z 2007-12-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 681/07 - Wyrok NSA z 2008-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1524/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

I OSK 2106/14 - Postanowienie NSA z 2014-09-17

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania od orzeczenia o ukaraniu karą dyscyplinarną [...]

I OSK 99/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w przedmiocie przeniesienia z urzędu funkcjonariusza do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej postanowił: zawiesić postępowanie sądowe do czasu prawomocnego zakończenia sprawy o sygn. akt IV P 35/10 Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

I OZ 233/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej , nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie przyznania nagrody rocznej za 2008 r.

I OSK 1898/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-04

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 629/12 odrzucającego skargę J. R. Ł. na zarządzenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej nr (...)
1   Następne >   +2   5