Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

II FSK 2827/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-10

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności podatkowej jako członka zarządu spółki za zaległości z tytułu podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do sierpnia 2011 r. wraz z odsetkami za zwłokę

II FSK 3231/17 - Wyrok NSA z 2017-12-05

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie podatku od gier

II FZ 801/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

II FSK 1116/17 - Wyrok NSA z 2017-10-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.

II FSK 2857/17 - Wyrok NSA z 2017-11-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Katowicach w przedmiocie nadpłaty w ...

II FSK 3213/17 - Wyrok NSA z 2017-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie potrącenia zaległości podatkowej w podatku od gier za marzec 2011 r.

II FSK 3214/17 - Wyrok NSA z 2017-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie w przedmiocie potrącenia zaległości podatkowej w podatku od gier za kwiecień 2011 r.

II FSK 3785/17 - Postanowienie NSA z 2017-12-18

Wniosek w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2012 r.

II FZ 800/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VIII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie , nr [...] w przedmiocie skargi na czynności egzekucyjne

II FSK 3880/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-11

Wniosek w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100