Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

I OZ 425/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-07

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Lublinie w sprawie ze skargi R. O. z udziałem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia nr [...] w Lublinie w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt II SAB/Lu 111/14 WSA w Lublinie

I OZ 432/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-07

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Lublinie w sprawie ze skargi R. O. na przewlekłość postępowania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w przedmiocie dostosowania budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie do obsługi osób niepełnosprawnych

I OZ 1385/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Kielce znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OZ 1384/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Kielce znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OSK 393/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Kielce w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego

I OSK 2767/15 - Wyrok NSA z 2017-07-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Prezydenta Miasta Kielce w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

I OZ 1153/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L. w przedmiocie zasiłku celowego

I GZ 385/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi T. M. na pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w G. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków PFRON