Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej X

I OSK 1050/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentu

I OW 42/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-26

Wniosek w przedmiocie udzielenia pomocy społecznej

I OZ 749/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie świadczeń pieniężnych

I OZ 75/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku sygn. akt II SAB/Bk 46/06

I OW 49/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-20

Wniosek w przedmiocie organu właściwego do rozpoznania wniosku K. D.

I OW 69/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Wniosek w przedmiocie wskazaniu organu właściwego do rozpoznania wniosku A. M. o umieszczenie w domu pomocy społecznej

I OW 75/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania P. P. do domu pomocy społecznej

I OW 78/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzji ustalającej opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wobec małoletniej M. K.

I OZ 752/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białymstoku , sygn. akt II SAB/Bk 3/05 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Białym...

I OZ 778/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Z. w przedmiocie zasiłku z pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   15