Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II GSK 457/11 - Wyrok NSA z 2012-06-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w P. w przedmiocie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II GSK 1300/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-19

Skargi kasacyjne P. M. oraz Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. nr [...] w przedmiocie płatności rolniczych

II OZ 299/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-23

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu , [...] w przedmiocie odmowy przyznania renty strukturalnej

II GSK 1295/10 - Postanowienie NSA z 2012-06-15

Skargi kasacyjne P. M. oraz Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. od wyroku WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. , nr [...] w przedmiocie płatności rolniczych

II GSK 385/13 - Wyrok NSA z 2014-04-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II GZ 267/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-01

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora M. O...

II GZ 149/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w R. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w R. , Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oraz przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w pomniejszonej wysokości pos...

II GZ 107/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w P. , nr [...] w przedmiocie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego

II GZ 328/08 - Postanowienie NSA z 2009-02-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w G. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w C. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności do gruntów rolnych

II GZ 100/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w K. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w K. nr [...] w przedmiocie przyznania płatności do gruntów rolnych
1   Następne >   +2   +5   +10   100