Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

I OZ 690/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Gdyni , nr [...] w przedmiocie ...

I OSK 444/06 - Wyrok NSA z 2007-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we [...] w przedmiocie zmiany kwoty świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponowneg...

I OSK 936/05 - Postanowienie NSA z 2006-06-27

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia uprawnień do kwatery

I OSK 605/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie w przedmiocie ustalenia średniej ceny rynkowej zakupu 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego dla celów wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za rezygnację z kwatery na dzień 1 lipca 2004 r. postana...

I OSK 1480/09 - Wyrok NSA z 2010-04-22

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OZ 96/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie II SAB/Wa 108/08 ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie w przedmiocie wydania decyzji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OSK 604/05 - Wyrok NSA z 2006-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w S. w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego

OSK 610/04 - Wyrok NSA z 2004-08-04

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego w G. Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zachowania uprawnień do osobnej kwatery stałej

OSK 608/04 - Wyrok NSA z 2004-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w G. w przedmiocie równoważnika pieniężny za brak osobnej kwatery stałej

OSK 712/04 - Wyrok NSA z 2004-09-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektor Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w G. w przedmiocie zwrotu kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby
1   Następne >   +2   6