Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

I OSK 228/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-06

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi S. na akt Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w B. , nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za dostęp do informacji publicznej

II OSK 496/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie prawa pierwokupu dzierżawionego gruntu rolnego

I OSK 1766/12 - Wyrok NSA z 2012-10-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w O. w przedmiocie informacji publicznej

I OSK 703/15 - Wyrok NSA z 2016-12-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej