Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego X

II GZ 20/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w O. , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego

II GZ 86/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w G. w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w K. w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego