Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

I OSK 1623/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-18

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w S. w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania

I OZ 293/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Olsztynie , Nr (...) w przedmiocie wyrównania nagrody rocznej za 2008 rok

I OSK 635/06 - Wyrok NSA z 2007-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OSK 638/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu w przedmiocie świadczenia pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby więziennej

I OSK 2338/13 - Wyrok NSA z 2015-03-12

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie zwolnienia ze służby funkcjonariusza Służby Więziennej

I OZ 167/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie orzeczenia dyscyplinarnego

OSK 1808/04 - Postanowienie NSA z 2005-01-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. w przedmiocie stanowiska wierzyciela co do za...

I OZ 622/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowej Służby Więziennej w O. nr [...] w przedmiocie ekwiwalentu pieniężnego za wypracowane godziny ponadnormatywne

I OSK 766/05 - Wyrok NSA z 2006-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Łodzi w przedmiocie przyznania świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby

I OZ 756/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w B. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia o pobycie w areszcie śledczym
1   Następne >   +2   +5   +10   28