Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

I OW 48/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania małoletniego D. S. do placówki opiekuńczo

I OW 58/08 - Postanowienie NSA z 2008-08-29

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Ż. Ł. o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki

II GSK 1401/10 - Postanowienie NSA z 2011-02-24

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ż. w przedmiocie ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej

II GW 10/10 - Postanowienie NSA z 2011-01-13

Wniosek w przedmiocie dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

OW 3/04 - Postanowienie NSA z 2004-02-16

Wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w K. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w K. a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w O.-Ś. w sprawie przyznania pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej

II GSK 1615/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-14

Skarga kasacyjna na decyzję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w M. z siedzibą w Ł. w przedmiocie odmowy przyznania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I OZ 731/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w P. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 732/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w P. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej