Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy X

I OSK 1183/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-24

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Anny M. na pismo Powiatowego Urzędu Pracy w I. (...) w przedmiocie informacji o warunkach refundacji ze środków Funduszu Pracy

I OSK 1035/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odsetek ustawowych

I OZ 769/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy [...] w przedmiocie przekazania skargi p...

I OZ 770/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie z wniosku Z. R. o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy [...] w przedmiocie przekazania skargi

I OZ 755/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 300/11 oddalające wniosek A. Z. o wyłączenie sędziów i referendarzy sądowych WSA w Olsztynie - sędziego NSA Janiny Kosowskiej i sędziów WSA: Marzenny Glabas, Alicji Jaszczak - Sikory, Bogusława Jażdżyka, Beaty Jezielskiej, Tadeusza Lipińskiego, Katarzyny Matczak, Adama Matuszaka, Hanny Raszkowskiej, Zbigniewa Ślusarczyka, Andrzeja Błesi...

I OSK 1554/06 - Postanowienie NSA z 2006-10-26

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. , sygn. akt II SAB/Go 20/06 o odrzuceniu skargi M. S. na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

I OPP 35/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-23

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku w przedmiocie skierowania na szkolenie

I OZ 996/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie , sygn. akt II SA/Ol 301/11 o oddaleniu wniosku A.Z. o wyłączenie sędziów: J.K., M.G., A.J. - S., B.J., B.J., T.L., K.M., A.M., H.R., Z.Ś., A.B., Z.S., W.P. oraz referendarzy sądowych A.B.i K.N. od rozpoznania sprawy ze skargi A.Z. na niewykonanie przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w B., działającego z upoważnienia Starosty B. wyroku WSA w Olsztyni...

I OZ 573/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A.Z. na niewyk...

I OZ 337/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wyłączenia sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA ...
1   Następne >   3