Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szkoły X

I OZ 201/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K. S. o wymierzenie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] w Warszawie grzywny za nieprzekazanie skargi wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy (dot. kompletu uchwał...

I OZ 32/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu zażalenia R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi kasacyjnej R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi R. Ł. na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Agro ...

I OZ 148/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K.S. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej wraz z odpowiedzią i aktami sprawy

I OZ 953/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w Łodzi w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 147/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w wniosku K.S. w przedmiocie wymierzenia grzywny za nieprzekazanie do sądu skargi dotyczącej udostępnienia informacji publicznej wraz z odpowiedzią i aktami sprawy

I OSK 248/12 - Wyrok NSA z 2012-04-25

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 1755/12 - Wyrok NSA z 2012-10-09

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Gimnazjum Nr [...] im. P. W. w W. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OZ 365/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku D. U. - P. w przedmiocie wymierzenia organowi grzywny

I OZ 958/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w Ł. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1751/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-04

Skarga kasacyjna na bezczynność [...] Kuratora Oświaty w P. i Dyrektora Szkoły Podstawowej [...] w P. w przedmiocie wydania dokumentów
1   Następne >   +2   +5   9