Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

II OZ 1165/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Specjalistycznego [...] Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. w przedmiocie niewydania zaświadczenia

II OZ 1164/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 10/07

I OSK 608/13 - Wyrok NSA z 2013-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OPP 26/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-28

Skarga K. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku (sygn. akt III SAB/Gd 2/04) w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Gdańsku w przedmiocie zadośćuczynienia za błąd lekarski

II OSK 77/12 - Wyrok NSA z 2012-04-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. W. na niewykonanie wyroku NSA , w sprawie o sygn. akt OSA 1/03 przez Szpital Kliniczny im. [...] w Warszawie uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie

II OZ 637/06 - Postanowienie NSA z 2006-06-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Z. B. na działanie Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

II OSK 165/08 - Wyrok NSA z 2009-01-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. [...] w C. 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku, 2. zasądza od Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotne...

II OPP 28/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-28

Skarga K. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku (sygn. akt III SAB/Gd 3/04) w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr [...] w G. w przedmiocie wydania dokumentacji medycznej

I OPP 92/04 - Postanowienie NSA z 2004-12-16

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Gdańsku w przedmiocie zadośćuczynienia za błąd lekarski

II OZ 766/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie z wniosku T. W. o wymierzenie grzywny Szpitalowi K. w W.
1   Następne >   +2   5