Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I FSK 1881/14 - Wyrok NSA z 2015-04-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi C. Sp. z o. o. z siedzibą w Z. na decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. nr [....] w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowań wszczętych przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L.

II FSK 1233/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w R. w przedmiocie podatku od nieruchomości

I FSK 131/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II FSK 1912/14 - Wyrok NSA z 2015-02-24

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003 r.

II FSK 770/12 - Wyrok NSA z 2014-03-07

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Poznaniu w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od towarów i usług.

II FSK 1569/13 - Wyrok NSA z 2013-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

II GSK 202/05 - Wyrok NSA z 2006-01-17

Skarga kasacyjna na wynik kontroli Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie w przedmiocie prawidłowości stosowania cen urzędowych

I FZ 446/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I FZ 447/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I FZ 451/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   33