Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

I ONP 23/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie pozbawienia prawa do zasiłku

II GSK 1484/14 - Wyrok NSA z 2014-07-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w G. w sprawie ze skargi F. Spółki z o.o. w W. na negatywną ocenę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w K. nr [...] w przedmiocie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

I ONP 17/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w W. , nr [...] w przedm...

I ONP 11/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-07

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzyc...

II GSK 2003/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Ł. w sprawie ze skargi A. K. na informację Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Ł. znak [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

I OSK 2320/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Olsztynie z 17 czerwca 2014 r., sygn. akt II SAB/Ol 34/14 o odrzuceniu skargi A. S. na bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie w rozpoznaniu wniosku

I OSK 1734/11 - Wyrok NSA z 2011-12-07

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II GSK 790/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-03

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi A. W. - B. na negatywny wynik procedury odwoławczej Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w O. nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

I ONP 34/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-21

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie pozbawienia praw do zasiłku

II GSK 209/12 - Wyrok NSA z 2012-04-27

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego postanowieniem NSA w sprawie ze skargi A. W. - B. na negatywny wynik procedury odwoławczej przeprowadzonej przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w O. nr [...] w przedmiocie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu
1   Następne >   3