Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

I OSK 1196/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-11

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie oceny osiągnięć służbowych funkcjonariusza Służby Więziennej

II GZ 104/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi [...] na przewlekłość postępowania Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie w przedmiocie świadczeń zdrowotnych

I OZ 389/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi T. Ś. na pismo Dyrektora Zakładu Karnego Nr [...] w S. , nr [...] w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 551/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi R.B. na czynności Dyrektora Zakładu Karnego nr 2 w Strzelcach Opolskich w przedmiocie dostępu skazanego do aparatu telefonicznego

I OZ 972/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie skargi R.K. na bezczynność Dyrektora Zakładu Karnego nr [...] we W. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na zarzut oskarżenia o handel narkotykami

I OZ 965/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-01

Zażalenie na zarządzenie Składu Orzekającego WSA w Bydgoszczy , sygn. akt II SA/Bd 411/11 pozostawiające bez rozpoznania wniosek S. P. o wyłączenie WSA w Bydgoszczy od rozpoznania sprawy

I OZ 131/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi Z. M. na odmowę wydania przez Dyrektora Zakładu Karnego w G. kserokopii wywiadu środowiskowego

I OZ 1309/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OZ 1257/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi P. N. na pismo Dyrektora Zakładu Karnego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej

I OZ 1298/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi P.N. na pismo Dyrektora Zakładu Karnego w Przemyślu w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej
1   Następne >   2