Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

I OSK 1644/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-01

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi F. we W. na pismo Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu znak [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OZ 547/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we W. , nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji

I OSK 447/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 447/15 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Sądu Dyscyplinarnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II GSK 311/19 - Wyrok NSA z 2019-05-10

Skarga kasacyjna na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Okręgowej Rady Adwokackiej w przedmiocie bezczynności i przewlekłego prowadzenia sprawy tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych