Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

I OZ 51/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 4 wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły w udo...

I OZ 29/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-23

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt IV wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego [...] w udostępnieniu informacji publ...

I OZ 98/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt. IV wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 1179/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-11

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 4 wyroku WSA w Olsztynie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału [...] w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 97/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt. IV wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 50/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-29

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 4 wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Zdrowia Publicznego Olszty...

I OZ 17/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-21

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt 4 wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OSK 1736/09 - Wyrok NSA z 2010-04-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi P. B. na niewykonanie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyroku WSA w Olsztynie sygn. akt II SA/Ol 108/08

I OSK 1735/09 - Wyrok NSA z 2010-03-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Dziekana Wydziału Nauk Technicznych U.W.M. w O. w przedmiocie skreślenia z listy studentów kierunku Energetyka

I OZ 472/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie sygn. akt II SO/Wa 21/11 o wezwaniu M.D. do uiszczenia wpisu od wniosku o wymierzenie Dziekanowi Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie grzywny za nieprzekazanie w terminie sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.
1   Następne >   +2   5